Ε-VDI στο κέντρο υπολογιστών του πανεπιστημίου μεταλλείας


Apr. 19, 2017

Εργαστήριο σύννεφων στην πανεπιστημιακή ακαδημία πληροφορικής


Apr. 19, 2017

Ε-VDI στο πολυτεχνικό πανεπιστήμιο


Apr. 19, 2017

Ε-VDI στο πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό κέντρο εφαρμοσμένης μηχανικής


Apr. 19, 2017

Ε-VDI πραγματοποίησε τον κινητό υπολογιστή γραφείου στην πανεπιστημιούπολη κλάδων του πανεπιστημίου


Apr. 19, 2017